Leveringstermijn

De leveringstermijn gaat in op de dag nadat de betalingsopdracht bij vooruitbetaling aan de bank van afgifte is gegeven, of op de dag na de sluiting van het contract bij andere betalingswijzen, en loopt af bij het verstrijken van de laatste dag van de termijn. Indien de laatste dag van de termijn valt op een zaterdag, een zondag of een door de staat erkende feestdag op de plaats van levering, treedt de eerstvolgende werkdag in de plaats van die dag.